Nederlands leren en Inburgeren in Nederland. U wilt inburgeren in Nederland. Daarom moet u de Nederlandse taal leren. U moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen bestaat uit één praktijkexamen en drie centrale examens. Als u voor alle examens bent geslaagd, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd. U kunt eerst een inburgeringscursus volgen om de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. U vraagt de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen aan bij uw gemeente.

  

Nederlands leren en Inburgeren in Nederland of het Buitenland. Uw partner wil inburgeren in Nederland of daarbuiten. Daarom moet hij of zij de Nederlandse taal leren. Uw partner moet ook leren over het wonen en werken in Nederland. Het inburgeringsexamen buitenland bestaat uit één Taaldeel en één foto-toets(KNS). Als uw partner voor deze 2 examenonderdelen is geslaagd, kan het MVV worden aangevraagd(Machtiging Voorlopig Verblijf)

De nederlandse overheid heeft besloten om niet zelf actief inburgeringscursussen in het geboorteland van uw partner aan te bieden of te stimuleren, "men laat dit over aan de markt" in sommige emigratielanden zoals Marokko en Turkije heeft de markt inderdaad voldoende aanbod gecreëerd omdat immers ruim 50% van de MVV aanvragen vanuit deze landen geschiedt en het daardoor commercieel verantwoordelijk is voor onderwijsinstellingen om een inburgeringscursus in hun aanbod op te nemen.

Dit artikel is met name bedoelt voor buitenlandse partners waarvan in het land van oorsprong geen inburgeringscursus aangeboden wordt, of waarvan het aanbod te duur of van laag niveau is, immers als gevolg van de vrije marktwerking zijn er nogal wat initiatieven ontstaan van laag niveau waarbij vaak door buitenlandse docenten nederlands onderwijs wordt gegeven.

Een online inburgeringscursus kan in deze gevallen een oplossing bieden, men is niet meer afhankelijk van een lokatie, hoeft dus niet te reizen en kan zelf bepalen wanneer men begint. Via onderstaande inburgeringscursus kan u uw partner zich voorbereiden op beide examenonderdelen, alle fotovragen van het examenonderdeel KNS zijn vrij toegangkelijk in het ledengedeelte zijn alle examenvragen, nazegzinnen en tegenstellingen opgenomen, bovendien zijn er 10 proefexamens alle audio is in het nederlands te beluisteren via de website terwijl men tegelijkertijd de betekenis van deze nederlandse audiobestanden in de eigen moedertaal kan lezen. Het is aan te bevelen dat de nederlandse partner hierbij helpt, dit kan eventueel op afstand via MSN of Skype.

Inburgeringscursus  - Nederlands Leren

klik op het onderstaand logo om naar de online inburgeringscursus van DutchTutor te gaan.